Yn ystod chwe mis cyntaf yn ei swydd, cyfarfu’r Comisiynydd gyda phob un o’r 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru, y sector gwirfoddol, arbenigwyr a chyfrannodd mewn dros 100 o ddigwyddiadau yng Nghymru a thramor, gan gynnwys Gŵyl y Gelli a Sioe Frenhinol Cymru.