Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Beth yw Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus?

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) ar gyfer pobl ardal awdurdod lleol yng Nghymru

Rhaid i Aelodau pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gynnwys:

a.Yr awdurdod lleol;

  1. y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer ardal ag unrhyw ran ohoni’n dod o fewn ardal yr awdurdod lleol;
  2. Awdurdod Tân ac Achub Cymru ar gyfer ardal ag unrhyw ran ohoni’n dod o fewn ardal yr awdurdod lleol;
  3. Corff Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rhoddodd y Comisiynydd gyngor unigol i bob un o’r 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ei fwriadu i fod o help yn ogystal â bod yn her. Yn ysbryd cydweithio ac ymgyfrannu, gwnaethom sicrhau bod byrddau gwasanaethau cyhoeddus yn ymgysylltu drwy’r cyfnod cynghori yn ogystal â phartneriaid eraill a weithiodd gyda ni gan drwytho’r cyngor a ddarparwyd gennym.

Gallwch ddarllen adborth unigol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i amcanion llesiant drafft pob un o’r 19 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus isod:

Useful Resources