Mae Rachel ar hyn o bryd ar secondiad o Chwaraeon Cymru i brosiect blaengar y Comisiynydd, y Gallu i Greu, lle mae’n arwain ar iechyd, polisi a mewnwelediad.  Mae Rachel yn defnyddio’i gallu fel dadansoddwraig feirniadol ac arweinydd i herio sefydliadau i feddwl yn wahanol, nid i wneud yr un pethau’n well ond i wneud gwell pethau. Mae’n aelod o Fwrdd Hafan Cymru, yn Rhiant-Lywodraethwr yn Ysgol Gymraeg y Ffin ac mae’n canu mewn côr cymunedol. Mae Rachel yn Ogleddwraig angerddol sy’n caru rhedeg, yoga, eistedd mewn siopau coffi ac yfed te gwyrdd, gwrando ar bodlediadau  a bod ger y môr. Mae gan Rachel ddau o blant bach sy’n ganolbwynt ei bywyd.