Fel un o’n blogwyr, mae Nick yn cyfrannu at ein tudalennau newyddion gyda’i naratifau deallus. Heblaw am ddiddordeb mewn gwyddor Hinsawdd, mae Nick hefyd yn mwynhau ysgrifennu am ddatblygiadau mewn gofal iechyd gyda diddordeb arbennig mewn newidiadau’n ymwneud ag oncoleg. Yn ei amser sbâr, gellir gweld Nick yn syrffio ym Mhorthcawl neu Langennith, yn tynnu lluniau o’r arfordir lleol neu’n gwylio pêl droed yn y gobaith y bydd United yn ennill.