Mae gwaith Helen yn ffocysu ar y nod Cymru Fwy Cyfartal, sy’n ymwneud â nodweddion gwarchodedig a materion economaidd- gymdeithasol ehangach megis tlodi.

Mae Helen yn treulio llawer o amser yn cwrdd â sefydliadau allanol i wneud yn siŵr bod y Swyddfa’n deall y materion sy’n effeithio ar gyfleoedd bywydau a’r hyn sydd angen ei newid. Tu allan i’w gwaith gellid dod o hyd i Helen yn cerdded gyda’i chi Pomeranian tebyg i gadno, ac mae ganddi ddiddordeb mawr mewn garddio.

(Iechyd Cyhoeddus Cymru)