Mae Ceri Anne Cymru Lewyrchus wedi ei secondio o Ganolfan Cydweithredol Cymru lle mae hi’n Swyddog Polisi. Mae ei gwaith gyda thîm y Gallu i Greu  yn ffocysu ar y Nod Cymru Lewyrchus. Mae hi’n ffocysu’n arbennig ar gaffael a gwaith teg. Tu allan i’w gwaith mae Ceri-Anne yn treulio’i hamser yn hela dreigiau a chewri mewn cestyll gyda’i phlentyn bach anturus. Ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn hanes.

Canolfan Cydweithredol Cymru