Fel ymchwilydd ac ymarferydd, mae Bethan yn teimlo’n angerddol am bobl, cyfranogiad a data. Ei rôl yn nhîm y Comisiynydd yw adnabod, rhannu a phrofi arfer da ac arloesol sy’n ymwneud ag ymgyfrannu. Yn ei hamser sbâr gellid fel arfer ddod o hyd iddi â’i phen  mewn llyfr neu’n cerdded ei chi Myfanwy.