Adnoddau

Pecyn Cymorth Tri Gorwel

Bydd canllaw newydd a hwylus yn helpu cyrff cyhoeddus i feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr hirdymor, drwy gadw gweledigaeth glir ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.

Darllen Mwy

Cynnydd tuag at Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Canfyddiadau Cyffredinol

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau rownd gyntaf fy ymarfer monitro ac asesu, gan edrych yn ôl ar y cynnydd a wnaed yn 2017/18 gan gyrff cyhoeddus, a dangos rhai o’r mentrau cyffrous sydd ar y gweill.

Darllen Mwy

Adroddiad Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru

Mae'r adroddiad Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru, gan yr Athro Calvin Jones (Ysgol Fusnes Caerdydd) mewn cyd-weithrediad a Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn Papur Gwyn i'w drafod sy'n galw i ni cydweddu sgiliau sydd angen ar gyfer y dyfodol gyda ein system addysg a cymwysterau yng Nghymru.

Darllen Mwy

Offeryn hunan-fyfyrio 2019

Yn 2018-19, treialodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ddull o fonitro ac asesu cynnydd tuag at yr amcanion llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus – un o’i dyletswyddau yn ôl y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Darllen Mwy

Ein logos

Gallwch lawrlwytho unrhyw un o'n logos i'w defnyddio yn eich cyhoeddiad. Fodd bynnag, rydym yn gofyn i chi gredydu ‘Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'

Darllen Mwy

Cynllun 10 Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru

Y newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. Ar 29 Ebrill gwnaeth Llywodraeth Cymru ddatgan ei bod yn argyfwng ar yr Hinsawdd, yn fyr wedi cyhoeddi ei cynllun “Cymru Carbon Isel” sydd yn cynnwys 100 o bolisïau a chynigion ond dim manylion ar sut y bydd y rhain yn cael eu hariannu.

Darllen Mwy