Adnoddau

Adroddiad Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru

Mae'r adroddiad Addysg Addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru, gan yr Athro Calvin Jones (Ysgol Fusnes Caerdydd) mewn cyd-weithrediad a Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn Papur Gwyn i'w drafod sy'n galw i ni cydweddu sgiliau sydd angen ar gyfer y dyfodol gyda ein system addysg a cymwysterau yng Nghymru.

Darllen Mwy

Offeryn hunan-fyfyrio 2019

Yn 2018-19, treialodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ddull o fonitro ac asesu cynnydd tuag at yr amcanion llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus – un o’i dyletswyddau yn ôl y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Darllen Mwy

Ein logos

Gallwch lawrlwytho unrhyw un o'n logos i'w defnyddio yn eich cyhoeddiad. Fodd bynnag, rydym yn gofyn i chi gredydu ‘Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'

Darllen Mwy

Cynllun 10 Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru

Y newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. Ar 29 Ebrill gwnaeth Llywodraeth Cymru ddatgan ei bod yn argyfwng ar yr Hinsawdd, yn fyr wedi cyhoeddi ei cynllun “Cymru Carbon Isel” sydd yn cynnwys 100 o bolisïau a chynigion ond dim manylion ar sut y bydd y rhain yn cael eu hariannu.

Darllen Mwy

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Crëwyd Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar Graffu i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Darllen Mwy