Blog

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn fframwaith ar gyfer trawsnewid nid blwch ticio

6/2/17 Sophie Howe

Gall deddfwriaeth newydd arwain at fwrlwm o weithgaredd a biwrocratiaeth. Os mai chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich sefydliad yn cael ei ddiogelu, yna mae diwylliannau sefydliadol...

Barn y Comisiynydd ar yr Refferendwm yr UE

30/6/16 Sophie Howe

Petai Llywodraeth y DU wedi ei rhwymo gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a fyddai Refferendwm yr UE wedi digwydd?

Beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

21/9/18 Sophie Howe

Beth ydyn ni’n ei olygu pan fyddwn ni’n sôn am Gymru a heddwch, a beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Galw pob Arwr Sero

13/4/17 Eurgain Powell

Ddeng mlynedd yn ôl lansiodd y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) adroddiad arloesol – Prydain ddi-garbon – oedd yn dangos bod gennym y dechnoleg a’r datrysiadau i leihau allyriadau carbon i...

Fy siwrnai innau dros y flwyddyn diwethaf

19/4/17 Rebecca Brown

Nododd Ebrill 1af ben-blwydd cyntaf Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Newid Hinsawdd – ein rhwymedigaethau i genedlaethau’r dyfodol

10/11/16 Sophie Howe

Mae’r hyn rwyf wedi ei ddysgu am y newid yn yr hinsawdd ers i mi ddod yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn gynharach eleni wedi codi ofn gwirioneddol arnaf.