Blog

Prosiect Cymru Ifanc yn trafod tueddiadau’r dyfodol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

13/1/17 Sophie Howe

Wrth i 2017 symud yn ei blaen, roedd yn wych cael cychwyn y flwyddyn newydd drwy gwrdd ag aelodau Prosiect Cymru Ifanc, grŵp a sefydlwyd i alluogi grwpiau ieuenctid ar...

Mae’n amser ystyried ffurf arloesol i ymafael â phroblemau iechyd y genedl

10/10/16 Sophie Howe

Fel llawer o rieni rwy’n cychwyn rhoi fitaminau i fy nheulu wrth i ni geisio osgoi dos o anwyd gaeafol neu hyd yn oed ffliw. Mae ystafelloedd aros Ymarferwyr Cyffredinol...

#DiwrnodRhyngwladolMenywod: Fy mhrofiad fel prentis yn swyddfa’r FGC – Hollie Leslie

8/3/19 Hollie Leslie

My experience as an apprentice with the Office for Future Generations Commissioner

#TrafnidiaethHydref Sut rydyn ni’n dod ymlaen – mae’n amser i newid i gerbydau ULEV

25/10/18 Sang-Jin Park

Lleihau. Ailddefnyddio. Ailgylchu. Dyma eiriau rydyn ni’n eu defnyddio drwy’r amser yn ein swyddfa lle mae dodrefn ail-law ac arwyddion ‘dim cwpanau papur’ yn croesawu ymwelwyr.

Diffodd y goleuadau heddiw ar gyfer dyfodol disglair yfory

24/3/17 Sophie Howe

Yn awr yn ei degfed flwyddyn mae Awr Ddaear yn fynegiant symbolaidd o gymorth byd-eang i amddiffyn ein planed, sy’n dod â ffrindiau, teuluoedd a chymunedau at ei gilydd. Ac...

Diwrnod Rhyngwladol Masnach Deg

15/5/17 Sophie Howe

Fel gwlad rydym nid yn unig wedi arwain y ffordd drwy ddod y genedl Masnach Deg gyntaf ond drwy'r Dddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ni yw'r genedl gyntaf i ddeddfu a...

Wythnos wael i fod yn Brydeinwraig ym Mrwsel: rhagwelediad, ac a allem fod wedi proffwydo Brexit

6/12/18 Cathy Madge

Rhagwelediad ac a allem fod wedi proffwydo Brexit.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8/3/17 Sophie Howe

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a’r hyn a olyga i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru

A Ddylai Robotiad Siarad Cymraeg?

16/8/18 Sophie Howe

Roedd yn bleser mawr i gynnal fy nigwyddiad cyntaf yn Eisteddfod 2018 yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd.

Dr Who newydd benywaidd – dyma’r union fath o feddwl am y dyfodol sydd arnom ei angen y funud hon…

4/8/17 Sophie Howe

Yn ddiweddar cawsom ddatganiad gan y BBC yn enwi’r 13eg Doctor Who, i gael ei chwarae gan yr actor Jodie Whittaker. O fewn eiliadau o’r datganiad, cychwynnodd myrdd o bobl...

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a thrawma: gwneud polisi’n realiti

23/11/17 Sophie Howe

I’n cenhedlaeth ieuengach, tai heb amheuaeth yw un o’r heriau mwyaf anodd a wynebir ganddynt.

Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

14/7/18 Elen Jones

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Masnach Deg a Moesegol Dinasoedd yr UE, ym Mrwsel, ynghyd â chynrychiolwyr...