Blog

#DiwrnodRhyngwladolMenywod: Fy mhrofiad fel prentis yn swyddfa’r FGC – Hollie Leslie

8/3/19 Hollie Leslie

My experience as an apprentice with the Office for Future Generations Commissioner

Wythnos wael i fod yn Brydeinwraig ym Mrwsel: rhagwelediad, ac a allem fod wedi proffwydo Brexit

6/12/18 Cathy Madge

Rhagwelediad ac a allem fod wedi proffwydo Brexit.

#TrafnidiaethHydref Sut rydyn ni’n dod ymlaen – mae’n amser i newid i gerbydau ULEV

25/10/18 Sang-Jin Park

Lleihau. Ailddefnyddio. Ailgylchu. Dyma eiriau rydyn ni’n eu defnyddio drwy’r amser yn ein swyddfa lle mae dodrefn ail-law ac arwyddion ‘dim cwpanau papur’ yn croesawu ymwelwyr.

Beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

21/9/18 Sophie Howe

Beth ydyn ni’n ei olygu pan fyddwn ni’n sôn am Gymru a heddwch, a beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

A Ddylai Robotiad Siarad Cymraeg?

16/8/18 Sophie Howe

Roedd yn bleser mawr i gynnal fy nigwyddiad cyntaf yn Eisteddfod 2018 yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd.

Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

14/7/18 Elen Jones

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Masnach Deg a Moesegol Dinasoedd yr UE, ym Mrwsel, ynghyd â chynrychiolwyr...

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a thrawma: gwneud polisi’n realiti

23/11/17 Sophie Howe

I’n cenhedlaeth ieuengach, tai heb amheuaeth yw un o’r heriau mwyaf anodd a wynebir ganddynt.

Heriau’r Dyfodol Tai

17/11/17 Sophie Howe

Sometimes when we talk about housing, we get very caught up in the technicalities, the regulations, planning and specifics, that we forget that we're really talking about is home.

Os yr ydych o’r farn bod strwythur ein llywodraeth ni yn anniben cymerwch gysur yn y fan hon

1/11/17 Sophie Howe

Yn hyn o beth mae dysgu sut mae America’n cael ei llywodraethu wedi bod yn agoriad llygad i mi - astudiais y pwnc i ryw raddau yn ystod fy ngradd...

Mae’n cymryd pentref…

1/11/17 Sophie Howe

Rwy’n ffodus i gael swydd lle rwyf yn gweld llawer o bobl yn gwneud llawer o bethau anhygoel (ac weithiau i’r gwrthwyneb) ond roedd y prosiect yr ymwelais ag ef...

Teithio yn yr Unol Daleithiau

27/10/17 Sophie Howe

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, ddim yn hir ar ôl i mi gychwyn ar fy swydd fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, cysylltodd Llysgenhadaeth America â mi i ofyn a fyddai...

Mae’r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, ac elw yn ymblethu

24/10/17 Sophie Howe

Mae'r busnes gorau’n cael ei gyflawni pan fydd pobl, y blaned, a ffyniant yn ymblethu