Cymru yw un o’r ychydig wledydd yn y byd sy’n cydnabod gwerth llesiant diwylliannol ac wrth i’r tymor diwylliannol Cymreig gychwyn, bydd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n amlygu sut y gall yr ymagwedd Gymreig newid bywydau pobl y genedl.

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Amrywiaeth ein diwylliant a’r iaith Gymraeg yw’r hyn sy’n gwneud Cymru’n wlad gyffrous i fyw a gweithio ynddi ac mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnig cyfle i feithrin, gwarchod ac archwilio sut y gall digwyddiadau fel Gŵyl y Gelli ac Eisteddfod yr Urdd wella ansawdd bywyd person a chryfhau’r gymuned.

“Mae llesiant diwylliannol person; a yw’n medru cyrchu a mwynhau’r celfyddydau, mynd i’r sinema, cymryd rhan mewn dosbarth celf, ymuno â chôr a theimlo’n rhydd i fynegi ei hunan, yn allweddol i ansawdd bywyd pawb a dyna pam mae gan y celfyddydau rôl hollbwysig i’w chwarae yn llesiant cenedlaethau’r dyfodol.”

Bydd y Comisiynydd yn mynychu’r digwyddiadau canlynol ac yn siarad ynddynt:

5.30pm, Iau, 1af Mehefin – Cymdeithas Pêl-droed Cymru‘Arweinyddiaeth, Gwaith Tîm, Grymuso’; i ddathlu menywod cryf mewn chwaraeon a chymdeithas bydd Sophie Howe yn ymuno â Lowri Morgan, Anturwraig, newyddiadurwraig a chyflwynydd; Elin Haf Davies, Anturwraig, Awdur a Siaradwraig a La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr, GE Aviation Wales a fydd yn arwain cyfres o sesiynau ar arweinyddiaeth ysbrydoledig, gwaith tîm a grymuso.

1pm Gwener, 2ail Mehefin – Gŵyl y Gelli – Sophie Howe yn siarad â Jane Davidson, pensaer gwreiddiol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol am y cynnydd a wnaed yn ystod blwyddyn gyntaf ei gweithrediad.

2pm Sadwrn, 3ydd Mehefin – Eisteddfod yr Urdd 2017 – bydd Sophie Howe yn mynychu seremoni wobrwyo pob un o enillwyr Celf a Chrefft. Thema’r gystadleuaeth eleni oedd ‘Y Dyfodol’.