Newyddion

#TrafnidiaethHydref ‘Gogoniant’ ceir trydan yng nghefn gwlad Cymru gan Neil Lewis

14/11/18

My wife and I drove UP to the Farm Shop for breakfast in Cross Hands- half the charge had gone-will we be able to get home.... What have I done?

Diwrnod Rhyngwladol Masnach Deg

15/5/17 Sophie Howe

Fel gwlad rydym nid yn unig wedi arwain y ffordd drwy ddod y genedl Masnach Deg gyntaf ond drwy'r Dddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ni yw'r genedl gyntaf i ddeddfu a...

Wythnos wael i fod yn Brydeinwraig ym Mrwsel: rhagwelediad, ac a allem fod wedi proffwydo Brexit

6/12/18 Cathy Madge

Rhagwelediad ac a allem fod wedi proffwydo Brexit.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8/3/17 Sophie Howe

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a’r hyn a olyga i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru

A Ddylai Robotiad Siarad Cymraeg?

16/8/18 Sophie Howe

Roedd yn bleser mawr i gynnal fy nigwyddiad cyntaf yn Eisteddfod 2018 yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd.

Dr Who newydd benywaidd – dyma’r union fath o feddwl am y dyfodol sydd arnom ei angen y funud hon…

4/8/17 Sophie Howe

Yn ddiweddar cawsom ddatganiad gan y BBC yn enwi’r 13eg Doctor Who, i gael ei chwarae gan yr actor Jodie Whittaker. O fewn eiliadau o’r datganiad, cychwynnodd myrdd o bobl...

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a thrawma: gwneud polisi’n realiti

23/11/17 Sophie Howe

I’n cenhedlaeth ieuengach, tai heb amheuaeth yw un o’r heriau mwyaf anodd a wynebir ganddynt.

Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

14/7/18 Elen Jones

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Masnach Deg a Moesegol Dinasoedd yr UE, ym Mrwsel, ynghyd â chynrychiolwyr...

Alwad am dystiolaeth ar decarboneiddio a chyllidebau carbon

1/8/17 Sophie Howe

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddefnyddio’r pum dull o weithio i facsimeiddio eich cyfraniad i’r saith nod llesiant

Finance Professionals can become agents of change for the future

2/11/16 Sophie Howe

Speaking at the Wales Audit Office conference ‘Finance for the Future’, Sophie Howe, Future Generations Commissioner said:

#CynllunioMawrth – Mewnwelediad i sgiliau a meddylfryd cynllunydd gan Phil Williams

26/3/19

Ar ôl treulio 40 mlynedd fel cynllunydd llywodraeth leol, rydw i nawr yn gyfarwyddwr cynllunio yn fy mhractis ymgynghori fy hunan.

Cyfle i weithio gyda ni: gyda monitro proses gyllidebu Llywodraeth Cymru

15/4/19 Sophie Howe

Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar gynorthwyo a monitro’r modd y mae Llywodraeth Cymru’n gwneud...