Newyddion

#TrafnidiaethHydref Trafnidiaeth Gymunedol a Chenedlaethau’r Dyfodol – Llyr ap Gareth, Cymdeithas Cludiant Cymunedol DU

26/10/18

Mae’r gymuned ryngwladol yn wynebu heriau enfawr yn ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd ac adnoddau sy’n prinhau. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn dadlau os yr ydym yn...

Datganiad i’r Wasg: Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

22/11/16 Sophie Howe

Os ydyw gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i ddarparu gwell gwasanaeth, mae’n rhaid cael newid radical mewn diwylliant, un sy’n torri tir newydd, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol –...

#TrafnidiaethHydref Sut rydyn ni’n dod ymlaen – mae’n amser i newid i gerbydau ULEV

25/10/18 Sang-Jin Park

Lleihau. Ailddefnyddio. Ailgylchu. Dyma eiriau rydyn ni’n eu defnyddio drwy’r amser yn ein swyddfa lle mae dodrefn ail-law ac arwyddion ‘dim cwpanau papur’ yn croesawu ymwelwyr.

#TrafnidiaethHydref Roqib Monsur Llysgennad nextbike yn esbonio paham mae hon yw’r ffordd orau o deithio o gwmpas Caerdydd

1/11/18

Since the bike-sharing scheme launched in Cardiff earlier this year, I was one of the people that took advantage of the scheme and began travelling using the nextbike for my...

Diffodd y goleuadau heddiw ar gyfer dyfodol disglair yfory

24/3/17 Sophie Howe

Yn awr yn ei degfed flwyddyn mae Awr Ddaear yn fynegiant symbolaidd o gymorth byd-eang i amddiffyn ein planed, sy’n dod â ffrindiau, teuluoedd a chymunedau at ei gilydd. Ac...

#TrafnidiaethHydref ‘Gogoniant’ ceir trydan yng nghefn gwlad Cymru gan Neil Lewis

14/11/18

My wife and I drove UP to the Farm Shop for breakfast in Cross Hands- half the charge had gone-will we be able to get home.... What have I done?

Diwrnod Rhyngwladol Masnach Deg

15/5/17 Sophie Howe

Fel gwlad rydym nid yn unig wedi arwain y ffordd drwy ddod y genedl Masnach Deg gyntaf ond drwy'r Dddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ni yw'r genedl gyntaf i ddeddfu a...

Wythnos wael i fod yn Brydeinwraig ym Mrwsel: rhagwelediad, ac a allem fod wedi proffwydo Brexit

6/12/18 Cathy Madge

Rhagwelediad ac a allem fod wedi proffwydo Brexit.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

8/3/17 Sophie Howe

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a’r hyn a olyga i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru

A Ddylai Robotiad Siarad Cymraeg?

16/8/18 Sophie Howe

Roedd yn bleser mawr i gynnal fy nigwyddiad cyntaf yn Eisteddfod 2018 yr wythnos diwethaf yng Nghaerdydd.

Dr Who newydd benywaidd – dyma’r union fath o feddwl am y dyfodol sydd arnom ei angen y funud hon…

4/8/17 Sophie Howe

Yn ddiweddar cawsom ddatganiad gan y BBC yn enwi’r 13eg Doctor Who, i gael ei chwarae gan yr actor Jodie Whittaker. O fewn eiliadau o’r datganiad, cychwynnodd myrdd o bobl...

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a thrawma: gwneud polisi’n realiti

23/11/17 Sophie Howe

I’n cenhedlaeth ieuengach, tai heb amheuaeth yw un o’r heriau mwyaf anodd a wynebir ganddynt.