Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar gynorthwyo a monitro’r modd y mae Llywodraeth Cymru’n gwneud Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhan annatod o’u proses gyllidebu strategol.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion neu gonsortia ar elfennau unigol neu holl elfennau’r gwaith.

Cyn cyflwyno eich cynnig, rydyn ni hefyd yn cynghori darparyddion  â diddordeb i gyfarwyddo â:

Dyllid anfon cynigion at contactus@futuregenerations.wales ‘At sylw Cathy Madge’ erbyn 5pm ar ddydd Llun 6ed Mai. Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer, cewch wahoddiad i gyflwyno eich syniadau mewn sesiwn yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 20fed Mai gyda’r bwriad o gychwyn ym Mehefin.

Am ragor o wybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch ag Eurgain Powell – Eurgain.powell@futuregenerations.wales