Angen penderfyniadau mentrus ar gwariant ataliol

10/10/18 Sophie Howe

Mewn ymateb i rybudd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) bod cynghorau Cymru’n wynebu torbwynt ariannol, dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r...

+

Pwysigrwydd iechyd meddwl i genedlaethau’n dyfodol

10/10/18

Pwysigrwydd iechyd meddwl i genedlaethau’n dyfodol

+

Ein dull tuag at adolygu adroddiadau blynyddol cyrff cyhoeddus

8/10/18 Sophie Howe

Sut rydych chi’n darganfod ble mae sefydliadau ar eu siwrnai tuag at newid diwylliannol?

+

Mae Cyrff Cyhoeddus Cymru yn gallu gwneud newid syml i gwtogi defnydd o blastig

5/10/18 Sophie Howe

Mewn ymateb i gynnydd o 48% ym mhryniant gwellt plastig gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf,...

+

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn chwilio am Fardd Preswyl

4/10/18 Sophie Howe

Mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn falch i ddatgan eu bod yn chwilio am Fardd Preswyl...

+

Cylchlythyr Cenedlaethau’r Dyfodol

3/10/18 Sophie Howe

Mae'n bleser i rannu ein cylchlythyr cyntaf gyda chi.

+

#MediMedrus – Mynd i’r afael â byd gwaith sy’n newid

27/9/18

Yn Nesta rydyn ni wedi treulio llawer o amser dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn meddwl am ddyfodol byd gwaith.

+

#MediMedrus: Mae meddwl am y dyfodol yn golygu chwilio am y cyfleoedd

26/9/18 Sophie Howe

Mae newid technolegol yn symud ymlaen mor gyflym fel ei bod yn anodd dychmygu sut fyd fydd byd gwaith ein...

+

Beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

21/9/18 Sophie Howe

Beth ydyn ni’n ei olygu pan fyddwn ni’n sôn am Gymru a heddwch, a beth sydd gan heddwch i’w wneud...

+

#MediMedrus – Bacc neu ddim?

20/9/18

Mae Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar statws y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cau HEDDIW. Gallwch ddod o hyd i fwy o...

+

Angen mwy o benderfynu blaengar i sicrhau effaith hirdymor ar ymdrin â phroblemau mwyaf Cymru

20/9/18 Sophie Howe

Responding to the Welsh Government’s ‘Well-being of Wales’ report published today, Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales said:

+

#medimedrus – A Ddylai Robotiad Siarad Cymraeg?

18/9/18

Yn ystod yr Haf, fe wnaethom drefnu ein digwyddiad cyntaf ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd. Y testun...

+