Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

14/7/18 Elen Jones

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Dinasoedd Masnach...

+

Llais i genedlaethau’r dyfodol ar draws y byd yn hanfodol medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru mewn uchwgynhadledd y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

12/7/18 Sophie Howe

Llais i genedlaethau’r dyfodol ar draws y byd yn hanfodol medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru mewn uchwgynhadledd y Cenhedloedd Unedig...

+

Sut olwg fydd ar ein GIG yn 2088?

4/7/18 Sophie Howe

Yr wythnos hon, rydym ni’n dathlu pen blwydd nodedig y GIG yn 70 mlwydd oed. Mae’r pen blwydd carreg filltir...

+

Hyrwyddo llesiant a trugaredd ar draws y cenedlaethau yn ein cymunedau gan Karen Hamer, Nyrs Iechyd Meddwl

4/7/18

Rydw i wedi bod yn Nyrs Iechyd Meddwl am 34 o flynyddoedd. Ddwy flynedd yn ôl, fe sefydlais Bartneriaeth gydag...

+

Comisiynydd yn annog Llywodraeth Cymru i greu system sy’n ffocysu ar lesiant drwy fuddsoddi mewn gofal cymdeithasol ataliol

28/6/18 Sophie Howe

Comisiynydd yn annog Llywodraeth Cymru i greu system sy’n ffocysu ar lesiant drwy fuddsoddi mewn gofal cymdeithasol ataliol.

+

Adolygu adroddiadau blynyddol cyrff cyhoeddus

18/6/18 Sophie Howe

Adolygu adroddiadau blynyddol cyrff cyhoeddus

+

Cwrs ôl-raddedig newydd yn mynd i’r afael â heriau Cenedlaethau’r Dyfodol blog gwadd gan Leighton Andrews

13/6/18

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn herio cyrff cyhoeddus Cymreig i weithredu ar y bygythiadau mwyaf sy’n wynebu Cymru, gan...

+

I Belle ac Emmeline

9/6/18 Sophie Howe

Y Sul hwn bydd fy merch a finnau’n cymryd rhan mewn rhywbeth arwyddocaol. Byddwn yn gorymdeithio gyda miloedd o fenywod...

+

Comisiyndd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn cymeradwyo neges heddwch ac ewyllys da yr Urdd

18/5/18 Sophie Howe

Mae’r neges, a grëwyd gan bobl ifanc Morgannwg Ganol yn ymgorffori llawer o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

+

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n galw ar gyrff cyhoeddus i droi geiriau’n weithredoedd a chychwyn cyflawni newidiadau go iawn

10/5/18 Sophie Howe

Rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ddod yn fwy uchelgeisiol ac anturus a darparu gwell eglurder ar y modd y...

+

Effaith Deallusrwydd Artiffisial ar bob Etholaeth Gymreig

25/4/18 Sophie Howe

Ble fydd awtomeiddio’n cael yr effaith mwyaf?

+

Arian newydd ar gyfer y gwasanaeth iechyd yn cael ei fuddsoddi yn ymagweddau ataliol

23/4/18 Sophie Howe

"Yng Nghymru cydnabuwyd eisoes bod mynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn un o’r heriau mwyaf sy’n...

+