Ymgyfraniad

Taith tuag at

Ymgyfraniad

Galluogi diwylliant o ymgyfraniad arwyddocaol yn eich sefydliad

Darllen Mwy

Gweithio gyda phobl a rhanddeiliaid i ddeall eu hanghenion, eu dyheadau a’u syniadau

Darllen Mwy

Sicrhau eich bod yn adlewyrchu anghenion, dyheadau a syniadau pobl wrth wneud penderfyniadau a dangos sut yr ydych wedi gwneud hyn

Darllen Mwy