Mae ein swyddfa wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru hefyd, er mwyn paratoi ymateb o Gymru i Adolygiad Gwirfoddol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig, ac rydym wedi cynnal dwy uwch-gynhadledd rhanddeiliaid llwyddiannus.

UN Sustainable Development Goals and the UK Voluntary National Review

Fe wnaethon ni gynnal dwy Uwch-gynhadledd Rhanddeiliaid ym mis Ionawr 2019 er mwyn gwrando ar yr hyn roedd sefydliadau, sefydliadau cyhoeddus, busnesau ac elusennau yng Nghymru’n ei wneud er mwyn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. Mae’r Nodau Llesiant Cenedlaethol yn cael eu mapio yn erbyn NDC y CU a gellir eu gweld yma.

Ar 16 Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr Adolygiad cenedlaethol gwirfoddol y DU: adroddiad atodol Cymru 2019  sy’n adrodd ar gynnydd y DU tuag at nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig 2030.

“Mae’r adroddiad atodol hwn i Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol y DU yn ychwanegiad cyffrous; mae’n tynnu sylw at y cynnydd mae Cymru wedi'i wneud o ran cyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a’n Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Yn fy marn i, mae’n glir yn yr adroddiad hwn fod y Ddeddf yn rhoi caniatâd i’r rheini sy’n gweithio yng Nghymru, sy’n gweld bod ffordd well o wneud pethau. Mae gennym gryn ffordd i fynd ac rydym wedi gosod y nod yn uchel i ni ein hunain gyda gweledigaeth uchelgeisiol, ond os yw rhywbeth yn werth ei wneud, mae’n werth pob ymdrech, ac mae cenedlaethau’r dyfodol yn dibynnu arnom ni.“ Sophie Howe | Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
The well-being goals and SDGs mapped against a cut out of Wales