Mae ein swyddfa wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru hefyd, er mwyn paratoi ymateb o Gymru i Adolygiad Gwirfoddol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig, ac rydym wedi cynnal dwy uwch-gynhadledd rhanddeiliaid llwyddiannus.

UN Sustainable Development Goals and the UK Voluntary National Review

Fe wnaethon ni gynnal dwy Uwch-gynhadledd Rhanddeiliaid ym mis Ionawr 2019 er mwyn gwrando ar yr hyn roedd sefydliadau, sefydliadau cyhoeddus, busnesau ac elusennau yng Nghymru’n ei wneud er mwyn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. Mae’r Nodau Llesiant Cenedlaethol yn cael eu mapio yn erbyn NDC y CU a gellir eu gweld yma.