Sophie Howe at The United Nations High Level Political Forum

Gorffennaf 2018: Ym mis Gorffennaf 2018 anerchwyd yr Uwch-Fforwm Gwleidyddol yn y Cenhedloedd Unedig, Efrog Newydd, gan y Comisiynydd. Dyma fforwm blynyddol sy’n tracio cynnydd i gyfeiriad cyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU. Agenda: Fideo: Blog: