Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw trawsnewid y ffordd y bydd cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n gwella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Mae’r gwaith a wnawn ni yng Nghymru’n parhau i ysbrydoli sefydliadau a llywodraethau ledled y byd. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw’r unig ddeddfwriaeth o’i bath yn y Byd i gyd o hyd, ac fe’i hystyrir gan y Cenhedloedd Unedig fel esiampl y dylai gwledydd eraill ei dilyn. Ers pasio’r Ddeddf, mae ein swyddfa wedi cefnogi sawl sefydliad rhyngwladol i fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf.

Future Generations Group Photo

Mae’r heriau byd-eang sy’n wynebu ein gwlad yn gymhleth, ac fe’u rhennir gan lawer ymhob cwr o’r byd. Seilir gwaith y Comisiynydd ar enghreifftiau ac astudiaethau achos rhyngwladol. Rydym ni’n mynd ati’n fwriadus i geisio dysgu gan eraill, ac i rannu ein gwaith er mwyn cynorthwyo cyrff cyhoeddus yma yng Nghymru yn well.

Mae’r adran hon yn amlinellu’r gwaith rydym ni’n ei wneud i hyrwyddo’r Ddeddf gerbron y byd a sut rydym ni’n sicrhau ein bod ni’n dod â’r Byd i Gymru.

Ymunwch â’r mudiad – os ydych chi’n cynrychioli llywodraeth ryngwladol, NGO, neu os ydych chi’n gweithio mewn prifysgol, ac yn dymuno cysylltu, e-bostiwch contactus@futuregenerations.wales os gwelwch yn dda.

“We hope that what Wales is doing today the world will do tomorrow. Action, more than words, is the hope for our current and future generations.”
Nikhil Seth – 2015 | Former Head of Sustainable Development at the United Nations