Medi 2017: Yn ystod ymweliad y Comisiynydd â’r UDA yn 2017 (fel aelod o Raglen Arweinyddiaeth Ymwelwyr Rhyngwladol a ariannwyd gan Weinyddiaeth Dramor UDA) fe ymwelodd hi â sawl dinas a thref yn yr Unol Daleithiau.

“… Mae diddordeb mawr gyda ni yn yr holl fentrau cynaliadwyedd rydym ni wedi bod yn clywed amdanyn nhw heddiw sy’n digwydd yng Nghymru. Mae Deddf (Llesiant) Cenedlaethau’r Dyfodol yn swnio fel datblygiad cyffrous iawn, a gobeithio y gallwn ni ei efelychu yma yn Austin. Rwy’n teimlo ein bod ni’n ddinas sy’n gwneud cryn dipyn ym maes cynaliadwyedd, ond mae’r ffaith fod Cymru wedi cydnabod cenedlaethau’r dyfodol yn dangos sut y dylid sôn am pam y byddem ni’n gwneud pethau cynaliadwy, pam fod hynny’n bwysig. Rwy’n teimlo fod hyn yn wych, felly gobeithio y gallwn ni gynnal ein profiad o rannu gwybodaeth.” Lucia Athens | Prif Swyddog Cynaliadwyedd (Dinas Austin, Texas)