Mae’r Grŵp Ffrindiau Llywodraethol Dros Genedlaethau’r Dyfodol, grŵp anffurfiol a gyd-gadeirir gan Lysgenhadon Kenya ac Iwerddon, yn canolbwyntio ar yrru mentrau yn eu blaen er mwyn rhoi llais i genedlaethau’r dyfodol oddi mewn i system y Cenhedloedd Unedig.

Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales, pictured with Mary Robinson, of the Mary Robinson Foundation
Sophie Howe, the Future Generations Commissioner for Wales, pictured with Mary Robinson, of the Mary Robinson Foundation

Mae’n cynnwys dros 20 Cynrychiolydd Parhaol i’r CU a leolir yn Efrog Newydd. Mae’r grŵp wedi cymeradwyo’r cynnig o blaid Gwarchodwyr y Byd dros Genedlaethau’r Dyfodol, a seiliwyd ar bapur safbwynt gan Sefydliad Mary Robinson. Bydd Gwarchodwyr y Byd dros Genedlaethau’r Dyfodol yn sicrhau fod y penderfyniadau a wneir heddiw yn cael eu hydreiddio gan anghenion cenedlaethau’r dyfodol, a bod modd i’r CU chwarae rhan flaenllaw wrth sicrhau cyfiawnder oddi mewn i’r cenedlaethau a rhyngddynt ledled y byd. Byddai Gwarchodwyr y Byd yn cynrychioli, eiriol dros ac yn rhoi llais i genedlaethau’r dyfodol. Gallai’r Gwarchodwyr gynrychioli gwledydd sydd mewn mannau amrywiol ar lwybr datblygu, a thrwy wneud hynny, gallent gydbwyso anghenion cenedlaethau cyfredol sy’n byw mewn tlodi a than-ddatblygiad yn erbyn anghenion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cenedlaethau’r dyfodol. Yn ogystal mabwysiadwyd Penderfyniad y CU ar ‘Warchod Hinsawdd y Byd ar gyfer Cenedlaethau’r Presennol a’r Dyfodol’.

Mae’r Comisiynydd yn cymeradwyo’n galonnog fenter Gwarchodwyr y Byd ac fe ysgrifennodd blog yn ddiweddar i’r ‘Elders.’ Gellir dod o hyd i’r blog yma.