Rydyn ni’n croesawu diddordeb cynnar oddi wrth ddarpar gyfranogwyr ar gyfer ein Hacademi Arweinyddiaeth 2021:

Os gwelwch yn dda cwblhewch ffurflen Mynegi Diddordeb a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi pan fydd ceisiadau’n agor ar gyfer derbyniad 2021

  • (if applicable):
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
    For example: We may share anonymous survey results with funders or evaluators to help us measure the impact of our programme. This will not include your personal information or contact details.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.