Rydyn ni’n croesawu diddordeb oddi wrth sefydliadau yng Nghymru a fyddai’n hoffi archwilio’r cyfle i ddod yn bartner i’r Academi.

Os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen Mynegi Diddordeb a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi ynghylch rhaglen 2021.

  • (if applicable):
    For example: We may share anonymous survey results with funders or evaluators to help us measure the impact of our programme. This will not include your personal information or contact details.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.