Cymerwch ran

Os ydych eisiau cymryd rhan, gallwch ddod o hyd i wybodaeth yma

Eich barn

Rydym bob amser yn awyddus i glywed eich barn a’ch syniadau. Mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth am sut yr ydym yn ymateb i bob gohebiaeth.

Cwynion

Mae’n dda cael sylwadau a chanmoliaeth, ond os oes gennych gŵyn, dyma ein polisi

Rwyf eisiau cynnwys ac ymgysylltu â dinasyddion Cymru, felly mae croeso i ysgrifennu ataf. Mae eich barn yn bwysig i mi

Hoffwn glywed os yw dinasyddion neu sefydliadau yn credu nad yw’r Ddeddf wedi cael ei chymhwyso, neu ei bod wedi’u chymhwyso’n anghywir, ond mae’r un mor bwysig i chi ddweud wrthyf os yw’r Ddeddf wedi eich helpu, neu pan fyddwch yn meddwl bod corff cyhoeddus yn gwneud gwaith gwych ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’n bwysig nodi:

  • Nid wyf yn haen ychwanegol o apêl yn erbyn penderfyniadau gan gyrff cyhoeddus.
  • Ni allaf ofyn i benderfyniadau gael eu newid.
  • Yn wahanol i rai Comisiynwyr, nid oes gennyf bwerau gorfodi penodol ac nid oes gennyf swyddogaethau gwaith achos statudol neu swyddogaethau eiriolaeth.
  • Fy rôl yw hyrwyddo datblygiad cynaliadwy a gweithio gyda chyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar weledigaeth a chamau gweithredu hirdymor.

Dyma sut y byddwn yn trin eich gohebiaeth:

Anfonwch eich gohebiaeth at cysylltwchâni@cenedlaethaurdyfodol.cymru

  • Byddwn yn ymdrechu i ateb pob gohebiaeth o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich llythyr neu e-bost
  • Bydd yr ymateb yn anelu at amlinellu fy mhwerau fel Comisiynydd mewn perthynas â’r mater a godwyd, yr hyn yr wyf yn gallu ei wneud neu’n methu ei wneud o dan y Ddeddf, a thynnir sylw at ffyrdd y gallem eich helpu
  • Byddwn yn cofnodi ac yn dadansoddi pob gohebiaeth a dderbynnir i nodi’r materion cyffredin neu them sy’n dod i’r amlwg sydd angen sylw, gan ddefnyddio fy mhwerau o dan y Ddeddf
  • This form is used for contacting and communication purposes. We use your information to communicate with you regarding your enquiry only. We do not share your information with anybody else, or use your information for any marketing purposes.