Gymru o Gymunedau Cydlynys

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Taith tuag at

Cymru o gymunedau cydlynus

Pobl yn weithgar yn eu cymunedau:

Creu’r amodau lle gall pobl a chymunedau wneud y pethau sy’n bwysig iddynt hwy

Darllen Mwy

Cymunedau cysylltiedig:

Cynorthwyo cymunedau i greu cysylltiadau da a bod yn ddiogel

Darllen Mwy

Mynediad i wasanaethau llesiant allweddol:

Cynorthwyo economïau sylfaenol bywiog

Darllen Mwy

Sefydliadau angori cymunedau:

Gwerthfawrogi’r rôl a photensial y gall sefydliadau angori cymunedau ei  chwarae wrth adeiladu cymunedau cydlynus

Darllen Mwy