Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Taith tuag at

Cymru lewyrchus

Caffael teg a lleol:

defnyddio caffael i hybu twf cynhwysol

Darllen Mwy

Gwaith teilwng:

sbarduno arferion sy’n caniatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy sicrhau gwaith gweddus

Darllen Mwy

Economïau lleol:

cynorthwyo economïau lleol cynhwysol a’r economi sylfaenol

Darllen Mwy

Ynni cymunedol a chymdeithas garbon isel:

galluogi sefydliadau a chymunedau i leihau allyriadau a defnyddio ynni carbon isel

Darllen Mwy

Sgiliau ar gyfer y dyfodol:

annog sefydliadau i ddatblygu poblogaeth fedrus, addas ar gyfer newidiadau technolegol y dyfodol

Darllen Mwy