Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau

Taith tuag at

Cymru sy’n fwy cyfartal

Gwaith teg

Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi gweddus, gan gydnabod gwerth pawb

Darllen Mwy

Cyfleoedd addysgo

Galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd i’w cyflawni

Darllen Mwy

Cyfranogiad

 Rhoi cyfleoedd cyfartal i bobl gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, i alluogi canlyniadau cyfartal

Darllen Mwy

Canlyniadau iechyd cyfartal

Deall achosion a symptomau anghydraddoldebau iechyd, yn cynnwys Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a Cham-drin Domestig yn erbyn Menywod a Thrais Rhywiol

Darllen Mwy