Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Ein Gwaith

Datgarboneiddio,

Datgarboneiddio

The Environment (Wales) Act 2016 introduces a duty on Welsh Government to develop carbon budgets for Wales, and to reduce...

Darllen Mwy
Trwyddedu Amgylcheddol,

Trwyddedu Amgylcheddol

Flwyddyn ddiwethaf, mae llawer o bobl wedi cysylltu â ni a fynegodd bryder am ystod o ddatblygiadau ar draws Cymru,...

Darllen Mwy

Latest news

Cymru ac Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig: adolygiad cynhwysol o gynnydd

16/1/19 Sophie Howe

Yr wythnos hon, bydd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, a Llywodraeth Cymru’n cynnal uwchgynhadledd rhanddeiliaid i adeiladu ar...

#ACEsRhagfyr Gosod ACEs wrth galon ein gwaith gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

20/12/18 Bonnie Navarra

Last week saw the start of my six-month secondment with the Office of the Future Generations Commissioner for Wales. The...

#ACEsRhagfyr A oes yna ormod o fenywod yn cael eu carcharu yng Nghymru?

19/12/18 Sophie Howe

Mewn ymateb i stori BBC Cymru ar y nifer o fenywod o Gymru sydd mewn carchar am droseddau di-drais, gwnaeth...

Cynllunio er lles pobl

11/12/18 Sophie Howe

Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi croesawu Polisi Cynllunio Cymru newydd, y bu hi a'i thîm yn cydweithio...

Wythnos wael i fod yn Brydeinwraig ym Mrwsel: rhagwelediad, ac a allem fod wedi proffwydo Brexit

6/12/18 Cathy Madge

Rhagwelediad ac a allem fod wedi proffwydo Brexit.