Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Latest news

Rhaid i’r Cyfryngau Godi’u Gêm ar Newid Hinsawdd

26/9/19 Nick Witts

Mae straeon am newid hinsawdd yn dod yn fwy cyffredin ar draws ein sianelau newyddion. Llifogydd, ymfudo, methiant cynaeafau, iechyd...

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n methu cymryd camau arloesol tuag at Gymru lewyrchus

24/9/19 Sophie Howe

Mae oddeutu chwarter pobl Cymru’n byw mewn tlodi, dim ond 1% o brentisiaethau yng Nghymru sy’n cael eu llenwi gan...

Cymru’n methu ag ariannu argyfwng hinsawdd

20/9/19 Sophie Howe

“Rydym wedi cyhoeddi argyfwng hinsawdd yn ddiweddar yng Nghymru ond rydym ni’n methu â gweithredu ar raddfa na chyflymder angenrheidiol...

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

3/9/19 Sophie Howe

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn...