Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Ein Gwaith

Monitro ac Asesu,

Monitro ac Asesu

By April 2017, the local and national public bodies across Wales covered by the Act were required to publish their...

Darllen Mwy
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus,

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol. Mae’n ofynnol iddynt asesu cyflwr llesiant yn lleol,...

Darllen Mwy

Latest news

Mae cenedlaethau’r dyfodol angen i ni wrando a gweithredu

15/2/19 Sophie Howe

Mewn datganiad ar y cyd, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru wedi cefnogi cannoedd o blant ysgol...

#PresgreibioCymdeithasolIonawr Sut y gall mannau gwyrdd hyrwyddo ein llesiant – Amy Mizen

28/1/19

Mae ymchwil blaenorol wedi awgrymu bod treulio amser yn yr awyr agored mewn amgylchoedd naturiol, megis parciau a thraethau’n medru...

Rydyn ni eisiau eich barn ar y daith tuag at y Gymru â’r Gallu i Greu

28/1/19

Mae’r ‘Gallu i Greu’ yn un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd. Mae’n ymagwedd bartneriaeth tuag at daflu goleuni ar...