Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Latest news

Mae’r Gyllideb yn dangos arwyddion o welliant, ond mae’n dal y bell oddi wrth gyflawni’r buddsoddi sydd ei angen i daclo’r argyfwng hinsawdd a natur, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

18/12/19 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi croesawu cyllideb Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw, ond dywed nad yw’r Llywodraeth yn dangos...

Cyhoeddi enwau cynrychiolwyr cyntaf yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

10/12/19 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n falch i gyhoeddi enwau’r garfan gyntaf o bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan yn...

Nadolig Cynaliadwy Teg a Moesegol

21/11/19 Elen Jones

Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae llawer o bwysau arnom i brynu anrhegion i’r rhai yr ydym yn eu caru,...

Arweinwyr o Gymru i fynychu One Young World fforwm rhyngwladol am y tro cyntaf

22/10/19 Sophie Howe

Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod...

Ein hobsesiwn ag arholiadau’n methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

21/10/19 Sophie Howe

Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru Papur Gwyn ar gyfer ei drafod Cynhyrchwyd gan yr Athro Calvin Jones...