Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Ein Gwaith

Labordai Byw,

Labordai Byw

Live Labs are one of the ways in which the Future Generations Commissioner for Wales is providing advice and assistance...

Darllen Mwy
Trwyddedu Amgylcheddol,

Trwyddedu Amgylcheddol

Flwyddyn ddiwethaf, mae llawer o bobl wedi cysylltu â ni a fynegodd bryder am ystod o ddatblygiadau ar draws Cymru,...

Darllen Mwy

Latest news

‘TrafnidiaethHydref ‘Gogoniant’ ceir trydan yng nghefn gwlad Cymru gan Neil Lewis

14/11/18

My wife and I drove UP to the Farm Shop for breakfast in Cross Hands- half the charge had gone-will...

Damcaniaeth U Scharmer a Datblygu Addysg Gymraeg (i Oedolion yn y Gymuned) – Dafydd Rhys, Addysg Oedolion Cymru

2/11/18

The late and pioneering Arfon Rhys is to be thanked for introducing me to the Scharmer U Theory in 2007....

#TrafnidiaethHydref Roqib Monsur Llysgennad nextbike yn esbonio paham mae hon yw’r ffordd orau o deithio o gwmpas Caerdydd

1/11/18

Since the bike-sharing scheme launched in Cardiff earlier this year, I was one of the people that took advantage of...

#TrafnidiaethHydref Trafnidiaeth Gymunedol a Chenedlaethau’r Dyfodol – Llyr ap Gareth, Cymdeithas Cludiant Cymunedol DU

26/10/18

Mae’r gymuned ryngwladol yn wynebu heriau enfawr yn ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd ac adnoddau sy’n prinhau. Mae Deddf...

#TrafnidiaethHydref Sut rydyn ni’n dod ymlaen – mae’n amser i newid i gerbydau ULEV

25/10/18 Sang-Jin Park

Lleihau. Ailddefnyddio. Ailgylchu. Dyma eiriau rydyn ni’n eu defnyddio drwy’r amser yn ein swyddfa lle mae dodrefn ail-law ac arwyddion...

Rhaid i hon fod yn gyllideb sy’n adlewyrchu gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

24/10/18 Sophie Howe

In response to the Welsh Government’s detailed draft budget published today, Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales said: