Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Ein Gwaith

Datgarboneiddio,

Datgarboneiddio

The Environment (Wales) Act 2016 introduces a duty on Welsh Government to develop carbon budgets for Wales, and to reduce...

Darllen Mwy
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus,

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol. Mae’n ofynnol iddynt asesu cyflwr llesiant yn lleol,...

Darllen Mwy
Cyrff Cyhoeddus,

Cyrff Cyhoeddus

Mae 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi eu cynnwys o dan y Ddeddf, ac mae’n ofynnol iddynt ddefnyddio’r egwyddor...

Darllen Mwy

Latest news