Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

Ein Gwaith

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus,

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol. Mae’n ofynnol iddynt asesu cyflwr llesiant yn lleol,...

Darllen Mwy
Proses gyllidebol a gwariant ataliol,

Proses gyllidebol a gwariant ataliol

Mae strategaeth cyllideb Llywodraeth Cymru a’r broses benderfynu’n rhan sylfaenol o sbarduno newid ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru wrth...

Darllen Mwy
Cyrff Cyhoeddus,

Cyrff Cyhoeddus

Mae 44 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi eu cynnwys o dan y Ddeddf, ac mae’n ofynnol iddynt ddefnyddio’r egwyddor...

Darllen Mwy

Latest news