Y Gallu i Greu

Beth yw Y Gallu i Greu?

‘Y Gallu i Greu’ yw un o brif raglenni gwaith y Comisiynydd. Mae’n ddull partneriaeth o oleuo gwaith rhagorol syn gwella llesiant mewn cymunedau ledled Cymru. Bydd yn amlinellu gweledigaeth gadarnhaol o’r sut y gallai Cymru ‘bosib’ edrych pe bai cyrff cyhoeddus yn ymateb i’r cyfleoedd y mae’r ddeddfwriaeth yn ei darparu i wneud gwell penderfyniadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Sut mae'n gweithio?

Mae tîm o 8 crynhöwr, 7 yn arwain ar un o’r 7 nod llesiant, ac 1 yn arwain ar ymwneud, sef un o’r ffyrdd o weithio a gynhwysir yn y ddeddfwriaeth. Mae pob un o’r crynhowyr hyn yn gweithio ar y cyd i’r Comisiynydd ac i sefydliad arall.

Partneriaid

Y Gallu i Greu

Y Gallu i Greu,
Iona Hughes, Secondai o Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Iona Hughes

Secondai o Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Alison Colebrook, Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Alison Colebrook

Cynullydd y nod Cymru Gydnerth

Ceri-Anne Fiddler, Cymru lewyrchus

Ceri-Anne Fiddler

Cymru lewyrchus

Helen Green, Cymru Gyfartal

Helen Green

Cymru Gyfartal

Rachel Hughes, Cynullydd y nod Cymru Iachach<br />

Rachel Hughes

Cynullydd y nod Cymru Iachach

Bethan Smith, Cynullydd nodau ac ymgyfrannu

Bethan Smith

Cynullydd nodau ac ymgyfrannu

Carys Wynne-Morgan, Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu

Carys Wynne-Morgan

Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu